Välkommen till ALMA Förvaltning AB

Vi är ett företag inom redovisningsområdet beläget i södra Stockholm. Vi tillhandahåller tjänster såsom bokföring, bokslut, deklarationer, årsredovisningar, revisioner m.m. Vi arbetar även med förvaltning vilket innebär att vi hjälper klienter med fakturering, leverantörsbetalningar m.m. Vi samarbetar med två stycken revisionsbyråer vilket gör att vi kan erbjuda ett brett urval av tjänster.

Kontakta oss gärna om det är något Ni undrar över
Box 5082, 141 05 Huddinge, Tel: 08-603 11 59
Fax: 08-603 11 89, E-post: info@almaforvaltning.com
Klicka här för karta >>